Praca

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny Joanna Sadowska z siedzibą przy ul. Chłopickiego 40, 05-080 Izabelin, REGON: 010965505, NIP: 527-102-17-78;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą powierzane innym podmiotom;

  3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją i przetwarzane nie dłużej niż przez 2 miesiące od dnia ich otrzymania. Po tym okresie zostaną usunięte;

  4. przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;

  5. podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania o ile nie wyrazi Pani/Pan na to stosownej zgody;

  6. przysługuje Pani/Panu prawo otrzymania kopii dokumentacji danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

  7. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;

  8. przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dodatkowych informacji od Inspektora Ochrony Danych Gabinetu Stomatologicznego Joanna Sadowska, z którym można skontaktować się poprzez dane kontaktowe wskazane na stronie internetowej: stomatologizabelin.pl;

  9. w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w rekrutacji do pracy w Gabinecie Stomatologicznym Joanna Sadowska.

Zadzwoń teraz